Bengt Lindström

Bengt Karl Erik Lindström, kallad Bengt var född 3 september 1925. Han avled i Sundsvall den 29 januari 2008. Bengt Lindström var en internationellt känd och erkänd svensk konstnär.

Studier vid Konstfack och hos Isaac Grünewald
Bengt Lindström studerade under en kort period vid Konstfack i Stockholm. Han studerade även på Isaac Grünewalds målarskola i Stockholm. Hans studier på konstens område förde honom vidare ut i världen till Köpenhamn och Chicago.

La France
Beng Lindström verkade från år 1948 bodde i Paris i Frankrike. Där studerade han vid André Lhotes och Fernand Légers målarskolor.

Sommaren i Sverige
Sina somrar tillbringade Bengt Lindström i Sverige. I Essvik utnför Sundsvall hade ha en ateljé. Det var i Sundsvall han bodde permanent sedan år 2004.

Från kubistiskt måleri till spontant figurmåleri
Lindströms tidiga målningar som var i kubistisk riktning ledde vägen till hans det måleri som gjort honom till ett stort namn inom konstvärlden. Han är känd för sina verk som är färgsprakande och innehåller spontant figurmåleri. Detta sägs anknyta till en gruppering kallad COBRA. Med stark energi målade Lindström groteska gestalter med förvridna ansikten och stark utstrålning. Det var med kraftiga penseldrag, i breda stråk som han uttryckte sitt konstspråk med stora färgsjok i grälla färger. För den som gillar konst, fast kanske inte till de priser som Lindströms målningar betingar, finns flera aktörer som säljer tavlor till, låt oss säga, lite mer överkomliga priser.Bengt Lindström 33

Första separatutställningen
Sin första egna utställning hade Lindström i Sverige år 1954. Sitt internationella genombrott fick han efter en utställning i Paris 1958.

Verk i offentlighetens ljus
Bengt Lindström gjorde flera offentliga verk i form av väggmålningar. Han har också gjort utomhusskulpturen, i form av ett stort Y, vid Sundsvall-Timrå Airport i Timrå kommun.

Comité Bengt Lindström
Bengt Karl Erik Lindström, har att döma av dennes testamente, gett en kommitté med benämningen Comité Bengt Lindström i uppdrag att försvara och respektera dennes konst. Sagda kommitté har fått nyttjandet av konstnären ideella rättigheter. Den har tillika befogenhet att utfärda äkthetsintyg avseende Lindströms verk.

Konsintresserade bör dock ställa sig frågan vem eller vilka det är som finns bakom Comité Bengt Lindström. För det fall det är Alexandre Lindström, Beng Lindströms son, som intygar äktheten, bör hugade spekulanter dra öronen åt sig. Åtminstone enligt TV-programmet Uppdrag granskning som i sin grävande journalistik har funnit att Alexandre Lindström nedlåtit sig till att skriva falska äkthetsintyg. Presumtiva köpare av Bengt Lindströms konst, bör vända sig till Ulf Bylund som dagligen arbetade med Bengt Lindström i dennes ateljé. Ulf Bylund anlitas av polisen som expert då det handlar om att bedöma äktheten i tavlor som påstås ha skapats av Bengt Lindström.