Bruno Liljefors

Bruno Liljefors är en av Sveriges mest kända konstnärer, och har framförallt blivit känd för sina naturmotiv och djurmotiv, som han skildrar i dramatiska situationer. Hans sätt att måla fåglar, som är vanligt förekommande i hans verk, med impressionistiska drag, var en unik stil på den tiden, men har under åren som gått blivit standard inom fågelmåleri. Till skillnad från vad som var det samtida idealet för djurmåleri, att avbilda dem som harmoniska och idylliska, målade Liljefors djuren som de var – vilda – och visade deras anatomi, vardag och anpassning till naturen på ett realistiskt sätt.800px-Bruno_Liljefors-Vinterlandskap_med_räv

Liljefors föddes 1860 i Uppsala, och vid 19 års ålder påbörjade han sin bana som konstnär genom att studera vid Konstakademiens principskola. Han trivdes dock inte med den genre av konst som han fick måla där, och år 1882 lämnade han skolan (liksom Anders Zorn gjorde). Samma år reste han till Düsseldorf där han studerade djurmåleri, och redan efter en månad reste han vidare genom Europa: först till Oberbayern, sedan Rom, Napoli och Paris. Med sig på resan hade han stipendiaten Johan Tirén, också han en konstnär. Liljefors inspirerades i Paris av konstnärskolonin i Grez-sur-Loing, och påverkades stort av friluftsmåleriet, det vill säga måleri ute i naturen, istället för inne i en ateljé.

Från 1894 fram till 1932 (bara sju år innan hans död) bodde Liljefors delar av året i Stockholms skärgård. Han hade en jaktstuga på Bullerön, och där hade han gott om motiv i form av det rika fågellivet som fanns bland skärgårdens stenhällar och vågor.  Liljefors skapade till och med en sötvattensdamm på ön, för att kunna studera fåglarnas rörelsemönster.

Liljefors konstverk säljs idag för miljontals kronor – hans hittills dyraste målning såldes av Bukowskis till en samlare för 11,1 miljoner kronor. Om du själv jobbar som konstnär och har ditt eget företag, vet du sannolikt att mycket tid går åt till att inte bara skapa din konst, utan till att bygga upp ditt rykte, marknadsföra din konst och hitta köpare. Det kan då vara irriterande att behöva avsätta tid till administrativt arbete. Genom att låta Fakturino hjälpa dig med factoring får du en sak mindre att hålla reda på, och kan koncentrera dig på din konst.