Konstnären Ernst Billgren

Ernst Billgren även känd som alter egot Wilhelm von Kröckert. Är ofta utmanande, ifrågasättande och lite vågad. Ett av hans mest kända bildmotiv kallat ”Rävarna i finsalongen” har kommit att bli ett av många verk som mest förknippats med konstnären Ernst Billgren. Specifikt är det djur och inte minst rävar som återkommer som tema i Billgrens måleri. Djuren är ofta uppklädda i traditionella kläder, kavaj, kostym eller uniformer. Mycket av det som kännetecknar Ernst Billgrens konst kan säga handla om att ställa frågan om vad som kan ses som god konst? Måleriet är ofta en blandning av tradition, fantasi och inte minst kitsch. Fåglar, järvar och rävar, i konstnärens tavlor släpps alla djuren in i finrummen, gränslöst och fantiserande.

Allkonstnären Ernst Billgren

Att kalla Ernst Billgren för endast en målande konstnär är en stark underdrift. Allkonstnären Ernst Billgren har varit verksam som grafiker, skulptör, författare, debattör, lärare, film- och scenkonstnär, möbeldesign. Konstnärsmaterialet har varierat lika mycket som konstnärskapet, han har undersökt och experimenterat i material som, betong, kakel, glas, mosaik, trä och brons. Ernst Billgren är etablerad konstnär. Flertalet mindre kända konstnärer sköter Fakturering och andra företagstjänster externt, både smidigt, enkelt och lätt!

Allkonstnären Ernst Billgren har alltid ifrågasatt konstbegreppet ”dålig konst” eller ”bra konst”.

Specifikt ifrågasättandet och utmanandet av det traditionella konstperspektivet har varit ett ledmotiv som följt konstnären genom åren. Inspirationen i konstnärskapet kommer även från folksagorna, bröderna Grimms sagodjur blev tidigt ett uttryck i hans måleri. Historiska epoken i hans konst är ofta förknippat till renässansen och romantiken; genom modet, möblerna och salongerna i måleriet återfinns en klangbotten av tradition. Dock är traditionen i konsten nästan alltid uppblandad med kitsch eller annat populärkulturellt inslag. Vilket alltid gör Ernst

Billgrens konst icke förutsägbar, spännande och ofta humoristisk. Specifikt är det blandningen av fint, fult, högt och lågt som återkommer i hans måleri. Ett slags absurditet som hela tiden krockar mellan natur och kultur, mellan fult och fint om du så vill. Inspirationen som återspeglas i Ernst Billgrens konstnärskap kommer från en rad källor. Det kan vara tyska folksagor, barndomens fantasier, seriefiktionen, nordiskt naturmåleri och Lucas Cranach den äldres kvinnor. Kort sagt, är inspirationskällorna Ernst Billgren använder sig av en återspegling av vad som är fint, fult eller bra eller dåligt. Grundfundamentet i konstnärskapet vilar alltid på ett ifrågasättande av estetiken och konsten i det moderna samhället idag. Är du intresserad av se och träffa konstnären i egen hög person? För endast en månad sen hade han en utställning på Östermalm tillsammans med den finska konstnären Veikko Hirvimäki. På plats fanns även Ernst Billgren och besvarade besökarnas frågar. Tyvärr avslutades denna konstutställning den 17 februari 2019, men håll utkik, Ernst Billgren är en flitig konstutställare!