Max Walter Svanberg, den svenske surrealisten

Surrealismen var en konstströmning som blomstrade under perioden mellan världskrigen. Drömmar och det undermedvetna ansågs spela en betydelsefull roll, och inte minst viktiga var psykoanalytikern Sigmund Freuds teorier om det undermedvetna och förträngd sexualitet. Framför allt fick surrealismen starkt genomslag inom litteratur och bildkonst, även om vissa utövare av film, teater och musik också blev inspirerade.

Surrealismen i Sverige

Det starkaste fästet för surrealismen var i Centraleuropa med konstnärer som Salvador Dali, René Magritte och Max Ernst. Även i Skandinavien fick rörelsen visst momentum. Här i Sverige räknas konstnärerna inom Halmstadgruppen samt Max Walter Svanberg (1912-1994) till de främsta företrädarna. Svanberg föddes i Malmö där han sedermera gick i Otte Skölds målarskola. Han blev trakten trogen resten av livet förutom sejourer i Stockholm och Paris. Svanbergs starka anknytning till staden märks inte minst genom att Malmö Konstmuseum byggt upp den förnämsta svenska samlingen av hans konstverk.

Imaginisterna

Även Max Walter Svanberg var medlem av en konstnärsgrupp, de så kallade Imaginisterna. Gruppen bildades i Malmö 1946 av Svanberg, Carl Otto Hultén och Anders Östlin. De ställde ut i Paris 1953 men Svanberg lämnade gruppen i samma veva efter meningsskiljaktigheter om den konstnärliga inriktningen. I fortsättningen verkade Svanberg som solitär. Icke desto mindre deltog han i ett stort antal utställningar såväl internationellt som hemma i Sverige. Surrealismens chefsideolog André Breton blev en stor beundrare och lät Svanberg ställa ut på sitt galleri och illustrera en av sina böcker.

Svanbergs uttryck

Från traditionellt måleri med stilleben och porträtt gled Svanbergs stil alltmer över i en surrealistisk, drömlik bildvärld befolkad av fågelkvinnor och andra fabeldjur. Vissa verk hade en starkt erotisk prägel – nog så kontroversiellt för sin tid. Han var delvis rörelsehindrad efter att ha drabbats av polio i sin ungdom, något som med tilltagande ålder gjorde det svårt att hålla i penseln. Därför började Svanberg även att experimentera med andra uttryck som collage och pärlmosaiker.