Svenska konstnärer

Den svenska konstvärlden är anrik men långt ifrån utdöd. Idag är definitionen av konstnär möjligtvis bredare än den tidigare har varit då en hel del nya sätt att skapa konst har utvecklats. Men även om man använder den lite mer traditionella definitionen av konstnär så finns det en stark närvaro i svensk kultur. Det gäller både historiska och moderna konstnärer. Främst är det nog kanske de mer klassiska konstnärerna som står i fokus.

Carl och Karin Larsson är två av de främsta svenska konstnärerna. En majoritet av Carls tavlor målades med akvarell, och ofta var det hans familj och deras hem som användes som motiv. Hans ljusa akvarellmålningar av familjehemmet har haft stor påverkan på vad som anses vara typiskt nordiskt. Familjen Larssons hem i Dalarna är idag ett museum.

Elsa Beskow hade även stort inflytande på vad som ansågs typiskt nordiskt eller typiskt svenskt med sina illustrerade barnböcker som ofta tog inspiration från nåde svensk natur och svensk folktro. Idag är Beskows konst och texter en stor del av den svenska kulturen men även en sorts symbol för det typiskt svenska – både i Sverige och internationellt.

De flesta konststilarna går att finna i svensk konst, oavsett om det är klassisk eller mer samtida konst. Dock finns det ingen tvekan om att paret Larsson och Elsa Beskow är bland de främsta namnen när det gäller svenska konstnärer.

Lars Lerin är en av samtidens främsta svenska konstnärer. Han arbetar främst i akvarell men även grafik. En permanent Lerin-utställning finns i konstmuseet Sandgrund i Karlstad som tidigare var en vanlig konsthall. Han har även haft stor framgång i TV, även där som konstnär. Tillsammans med SVT har han haft program som Lerins lärlingar och Lerins sommarö.

Självklart är Lars Lerin långtifrån vår enda samtida svenska konstnär utan den konstnärliga verksamheten är stor i Sverige. Några exempel på andra konstnärer är Karin Mamma Andersson och Ingemar Nyström.